Selma Workday

Vill du sitta tillsammans med arbetskamrater en dag i månaden?

Selma Workday bjuder på arbetskamrater för en dag. En gång i månaden träffas vi Selmor som vill och kan för att jobba tillsammans. Mötena är informella och vi utformar varje workday olika utifrån vilka som vill träffas, var och hur vi vill lägga upp dagen.

Selma Workday den 11 oktober

Kl 09:00 - 16:00

Plats: Destination Ekerö

 

Selma Workday den 8 november

Kl 09:00 - 16:00

Plats: Destination Ekerö

Selma Workday den 6 december

Kl 09:00 - 16:00

Plats: Destination Ekerö